מקרקעין ונדל"ן

ייצוג בעסקאות מכל הסוגים בענף הנדל"ן וכן מייצג את מגוון הצדדים: חברות, קבלנים, יזמים, מוכרים וקונים, דיירים ובעלי נכסים.

ייצוג חברות יזמים פרטיים וקבלנים במגוון עסקאות בתחומי הבניה למגורים ושטחים מסחריים, פרויקטי נדל"ן מניב. טיפול בעסקאות קומבינציה, התחדשות עירונית, עסקאות מורכבות. 

ליווי  בכל שלבי העסקאות: בדיקת הנאותות הקודמת לעסקאות רכישה ( Due Diligence), מבנה העסקה ושיקולי מס, ליווי הליכי תכנון, ליווי עסקאות מימון